Vindinge Rideklub

Opstaldning

Vindinge Rideklub tilbyder opstaldning i vores hyggelige ældre stald. Boksene er af varieret størrelse og udformning så der er plads til alle typer heste. Vi tilbyder også opstaldning i vores lille lade hvor hestene får ekstra meget frisk luft.

Klubben er placeret midt i naturskønne Hedeland som giver adgang til mange kilometer ridestier der frit kan benyttes. Vi er en stævneaktiv rideklub der favner mange forskellige discipliner.

Hos os kan der vælges frit om man ønsker strøelse med halm eller med spåner i boksen. Se mere om priserne under Boksleje. Inkluderet i vores priser er fodring med wrap hø to gange dagligt. Heste får 5 kg morgen og 5 kg aften. Ponyer får 2,5 kg morgen og 2,5 kg aften. Ønsker man mere wrap hø til sin hest, kan dette tilkøbes for Kr. 200,- pr. måned. Det er muligt at få staldpersonalet til at give hesten frokost og/eller nat hø.

Hestene fodres med valset havre og kvalitets fuldfoder 3 gange dagligt. Herudover fodres til nat hestens eget foder efter aftale. Ønskes at supplere med vitaminer eller andet tilskud, sker dette for ejerens egen regning og eget indkøb. Dette kan stilles frem i spande som staldpersonalet giver til hesten.

Hestene lukkes dagligt på fold enten formiddag eller eftermiddag. Der vil kun i begrænset omfang være mulighed for enefolde ved sygdom eller andre særlige omstændigheder. Det skal forventes at der anvendes løbegange ved ind- og udlukning. I vinterperioden skylles hestens ben for mudder når de lukkes ind (dog ikke når det er frost). Det kan ikke forventes at der skiftes dækken på hesten ved udlukning på fold, men vi hjælper gerne med påsætning af klokker.

Opstaldere skal tilmeldes månedligt facilitetskort som også betales sammen med bokslejen. Facilitetskort dækker adgang til at benytte alle rideklubbens faciliteter såsom ridehus, baner, strigle- og vaskeplads samt trailerparkering. Herudover kan klubbens lille vaskemaskine benyttes til vask af underlag (skal renses for hår først). Rideklubben råder også over en stor vaskemaskine til vask af dækner mm. Denne kan benyttes mod betaling og sker ved henvendelse til Jens.

Som opstalder i Vindinge Rideklub skal man deltage i afholdelse af klubbens arrangementer og i arbejdsdage i løbet af året. Dette er en forudsætning for at opstaldningsprisen kan holdes nede på et lavt niveau.

Som opstalder skal man også deltage i staldvagter i weekender og på helligdage. Man skal forvente at have en morgenvagt og en middag/aften vagt pr. periode. En periode er 2 måneder og det er muligt at ønske dage inden en vagtplan udarbejdes. Se mere om staldvagterne under menúen Staldvagter.

Opstaldere i Vindinge Rideklub fungerer ofte som en slags rollemodeller for vores rideskoleryttere. Det er derfor nødvendigt, at man er positivt indstillet overfor vores rideskoleryttere og er hjælpsom og imødekommende overfor dem, når man færdes i stalden og i ridehuset sammen med dem.

Vi prioriterer et sted hvor der er plads til alle uanset køn, alder og etnicitet. Interessen for vores dyr og vores sport er vores primære fokus.
 
 

Sponsorer