Vindinge Rideklub

Information om priser for undervisning, part på rideskolehest mv. fra og med december 2019

Rideskole hold:

  • 1 time for ryttere på rideskoleheste samt ryttere på private heste, der deltager i rideskolehold.
  • Minihold i lille hal, rækkehold og selvstændige hold i stor hal
  • Springundervisning på hold (efter godkendelse fra underviser
 
Juniorer: 475 kr. pr. mdr. for 1 time på hold pr. uge
Seniorer: 550 kr. pr. mdr. for 1 time på hold pr. uge

Juniorer på privat hest: 350 kr. pr. mdr. for 1 time på hold pr. uge (110 kr. pr. løs time)

Seniorer på privat hest: 400 kr. pr. mdr. for 1 time på hold pr. uge (150 kr. pr. løs time)

Begge + medlemskontingent årligt 350 kr. junior/ 550 kr. senior (junior 400 kr./senior 600 kr. fra 2020)

 

½ Enetimer:

  •          ½ enetime på rideskoleheste eller private heste i lille hal – begyndere og let øvede

Juniorer: 110 kr. pr. ½ time den første måned – herefter 440 kr. pr. mdr. for ½ enetime pr. uge.

Seniorer: 150 kr. pr. ½ time den første måned – herefter 550 kr. pr. mdr. for ½ enetime pr. uge.

Begge + medlemskontingent årligt 350 kr. junior/ 550 kr. senior (junior 400 kr./senior 600 kr. fra 2020)

 

Part på rideskolehest

  • Man kan komme på venteliste til en part efter godkendelse fra underviser
  • Ret til hesten enten lørdag, søndag eller begge dage
  • 1 times undervisning pr. uge på rideskolehold obligatorisk pr. partsdag
  • Man skal kunne varetage de pligter som partsopgaven indebærer (se partsfolder)

 

Halvpart

Juniorer: En partsdag 340 kr. samt 475 kr. for 1 time på hold pr. uge - i alt 815 kr. pr. mdr.

Seniorer: En partsdag 390 kr. samt 550 kr. for 1 time på hold pr. uge - i alt 940 kr. pr. mdr.

Helpart

Juniorer: To partsdage 550 kr. samt 950 kr. for 2 timer på hold pr. uge - i alt 1500 kr. pr. mdr.

Seniorer: To partsdage 650 kr. samt 1100 kr. for 2 timer på hold pr. uge - i alt 1750 kr. pr. mdr.

Begge + medlemskontingent årligt 350 kr. junior/ 550 kr. senior (junior 400 kr./senior 600 kr. fra 2020)

 

Privatundervisning:

Må alene foregå samtidig med rideskolens øvede hold – og via head-set så det ikke er til gene for elevskolen.

Privatundervisningstilbuddet gælder medlemmer af RKV, som betaler medlemskontingent og facilitetskort.

RKV medlemmer, som har heste opstaldet eksternt, betaler tillæg på 50 kr. for baneleje pr. gang ved privatundervisning.

½ Enetimer:

  • Ryttere på private heste
  • Øvede partryttere på rideskoleheste den dag i weekenden, hvor de har hesten til rådighed, samt løse timer efter behov f.eks. op til stævner, hvis dette kan tilpasses behov for hesten i elevskolen.

 

 Stacie:

½ enetime aftalt efter behov: 200 kr.

½ enetime pr. uge (fast tid): 700 kr. pr. mdr. (Produkt 401)

2 gange ½ enetimer pr. uge (fast tid): 1.200 kr. pr. mdr. (Produkt 402)

 

Øvrige RKV undervisere (½ enetimer aftalt efter behov):

Rideskoleryttere (der ikke er klar til hold) 110 Kr.

Private heste/parter i WE 150 Kr.

Line: Private heste/ parter i WE 250 Kr.

 

Privatundervisning (eksterne):

Evt. eksterne ryttere kan efter bestyrelsen godkendelse modtage privatundervisning hos Stacie på RKV´s faciliteter for 300 kr. pr. ½ time inkl. baneleje. Godkendelse forudsætter, at aftalen ikke er til gene for driften af RKV, herunder klubbens rytteres behov for undervisning.

Sponsorer