Vindinge Rideklub

Partsystem på rideskolehest i Vindinge Rideklub
 
Part på en rideskolehest er alle tiders mulighed for at "snuse" til det at have egen hest. Der er rig mulighed for at få mange sjove og fornøjelige timer sammen med andre i stalden og sammen med din partshest.
 
Vi har tilrettelagt vores partsystem, således at det i så stor grad som muligt minder om det, at have egen hest med alt, hvad det indebærer af muligheder, pligter, arbejdsopgaver og ansvar.

Vores partsystem består grundlæggende af en holdundervisning i rideskolen en eller flere gange i ugens løb og en part dag i weekenden. I begrænset omfang er det også muligt at have part dag begge weekend dage.
 
Part tilbydes både til ryttere over og under 18 år. For de aller mindste ryttere kræver det dog at der er støtte fra forældre der kan hjælpe med det praktiske. Hvis man har lyst til part, er det en god ide at tale med en underviser om man er øvet nok og om det ansvar der følger med.
 
Man kan også tale med klubbens partmentor Maja Goldmann som kan kontaktes på mail: mg@vindinge-rideklub.dk 
 
Maja deler også gerne ud af klubbens partsfolder, hvor man kan læse meget mere om mulighederne, forventningerne og ansvaret.

Muligheder og omgang med hesten
Som part har man stor frihed i sin omgang med hesten. Man kan selv bestemme om man vil ride en tur i Hedeland eller benytte en af klubbens baner. De mest rutinerede ryttere kan også få mulighed for at gå til springning. Springning skal dog altid foregå med en underviser til stede og kun efter aftale.
Har man lyst til stævner, kurser, eller andre arrangementer er dette også en mulighed.

Pligter/arbejdsopgaver
Det er parterne, der muger ud hos rideskolehestene. Man muger både den dag i ugen man rider på hold og den dag man har part dag. Der skal muges hos hesten ca. hver anden dag. Hesten skal altid stå pænt og rent.
 
Alle parter indgår i staldvagtordningen på gården i weekender og helligdage. Man er altid to om en vagt og vi sørger for at yngre ryttere sættes sammen med en voksen eller en meget rutineret.
 
Ved staldvagterne skal hestene fodres, der skal strøs med halm, gives hø, samt lukkes heste ud og ind fra fold. Herudover skal stalden fejes og gødningsvognene tømmes.
Man har ca. en morgenvagt og en middag/aften vagt pr. periode (2 måneder).
Der ordnes stald på følgende tidspunkter:
Morgen: Kl. 8.00-10.00
Frokost: Kl. 12.00-13.00
Aften: Kl. 16.30-18.00

Ca. 14 dage før en ny periode, vil det være muligt at ønske dage til den kommende staldvagt plan. Når planen er lavet, er det den enkelte parts ansvar at bytte vagt med en af de andre, hvis man har fået en vagt, man ikke kan tage.

Parterne passer ligeledes hestene i ferier og helligdagene. Parterne aftaler selv indbyrdes hvem der passer hesten hvilke dage.

Hestens udstyr / Pleje af hesten
Det er parterne, der passer hestenes udstyr. Det skal rengøres og pudses samt sørger for at der bliver skiftet og vasket underlag. Rideklubben har en vaskemaskine stående som man meget gerne må bruge til formålet. Parterne er meget velkomne til at bruge eget udstyr på hestene – dette skal dog selvfølgelig passe hesten. 
 
Det er også parterne der sørger for almindelig soignering af hestene, såsom klipning af hovskæg, ører, vask af hale, trækning af man samt hovpleje på hesten. MAN OG HALE MÅ IKKE KLIPPES UDEN AFTALE MED UNDERVISER!

Ridning / Pasning af hesten i weekenderne
Det er parternes ansvar, at hestene bliver passet i weekenden. Hesten skal ud af sin boks og have motion. Har man ikke selv mulighed for at komme og passe hesten, kan man aftale med en underviser at hesten passes af en afløses som man enten selv eller underviseren finder. Denne afløser skal selvfølgelig være i stand til at passe / ride hesten på forsvarlig vis.

Øvrigt om part i klubben
 
Arbejdsdage:
Parter skal så vidt muligt deltage i de fælles arbejdsdage, hvor vi bl.a. rydder op og foretager diverse reparationer og vedligehold. Forældre er også meget velkomne til at hjælpe.
 
Hjælp ved stævner:
Vi ser meget gerne af parterne hjælper med ved klubbens stævner og andre arrangementer.
 
Stævner og Arrangementer:
Parter har første ret til at ride på hesten ved stævner. Man må meget gerne tage hesten med til udenbys stævner – dog kun efter aftale med en underviser. Man skal selv sørge for transport.
 
Ved rideskolestævner skal det dog forventes at man skal dele hesten med andre elever.
Parterne har også første ret til at bruge hesten ved klubbens arrangementet såsom jule tur, pinse tur, kurser m.m.
 
Skab i stalden:
Som part har man mulighed for at have et skab stående på rideskolen hvor man kan opbevare sit udstyr.
 
Opsigelse:
Der er 1 måneds opsigelse på parten til den 1. i måneden.
 
Kontakt / Spørgsmål:
Er part på en rideskolehest noget for dig så tal med din underviser om det og kontakt klubbens partansvarlig Lena Aagaard på mail: lea@vindinge-rideklub.dk
Partfolder til download

Sponsorer