Vindinge Rideklub

 
Staldvagt opgaver
 
Alle opstaldere og parter på rideskoleheste skal deltage i staldvagter i weekender og på helligdage. Der udarbejdes staldvagtplaner for 2 måneder af gangen og det er muligt at ønske dage. Når der åbnes for ønsker bliver der lavet opslag på Facebook gruppen RKV Opstalder.

Man skal forvente at have 1 morgenvagt og 1 middag/aften vagt for hver periode og måske lidt mere i perioder med mange helligdage.

Når planen laves, sørger vi så vidt muligt for at sætte et barn sammen med en voksen eller med en af de meget rutinerede parter. Dette skal også respekteres hvis man bytter sin vagt væk. Der må ikke være to mindre børn eller to nye sammen om en vagt.

Når man har staldvagt, er det vigtigt at man kommer til tiden, så hestenes rutiner kan overholdes. Det er også vigtigt at man orienterer sig på tavlen om hvilke heste der skal ud eller blive inde, samt hvem der går sammen og på hvilke folde. Det er ligeledes vigtigt at man orienterer sig på hestenes boksskilte, så de får det rigtige at spise i de rette portioner.

Morgenvagt kl. 8:00:

 • Give Wrap/hø efter anvisning på boksskiltene. Husk at bruge de gule spande til at dosere med og at veje spandene så du har en fornemmelse af hvor meget 2,5 kg er.
 • Fodre med fordervogn. Gøre vognen klar til frokost, ved at fylde op med foder.
 • Lukke heste på fold efter anvisning på tavlen. Husk at holde øje på tavlen om der er ændringer og huske at tilslutte strøm til hegnet.
 • Strø med halm i halmbokse og give spånehestene ca. en kvart flage. Huske at tjekke på tavlen hvilke spåneheste der ikke skal have halm.
 • Feje staldgange og fliseområder omkring stalden og omkring mødding.
 • Rette mødding og tømme gødningsvogne – både den runde og trillebørene ved banerne.

 


Frokostvagt kl. 12.00:

 • Give wrap hø i boksene til heste på heldagsfold, så de har noget at spise når de kommer ind. Husk at bruge de gule spande til at dosere med og at veje spandene så du har en fornemmelse af hvor meget 2,5 kg er.
 • Tage rideskole heste ind fra fold. I vinterperioden skylle ben når det ikke er frost. Privatheste på heldagsfold skal blive ude.
 • Fodre med fodervogn til de heste der er kommet ind og de heste der står inde og venter på at komme ud. Heste på heldagsfold skal ikke have frokost. Gøre vognen klar til aften, ved at fylde op med foder.
 • Lukke eftermiddagsholdet på fold efter anvisning på tavlen. Husk at holde øje på tavlen om der er ændringer og huske at tilslutte strøm til hegnet.
 • Feje staldgange og fliseområder omkring stalden og omkring mødding.

 
Aftenvagt kl. 16.00:

 • Tage heste ind fra fold. I vinterperioden skylle ben når det ikke er frost.
 • Give Wrap/hø efter anvisning på boksskiltene til rideskole hestene og eftermiddagsholdet. Husk at bruge de gule spande til at dosere med og at veje spandene så du har en fornemmelse af hvor meget 2,5 kg er.
 • Feje staldgange og fliseområder ved hø og omkring mødding.
 • Rette mødding og tømme gødningsvogne – både den runde og trillebørene ved banerne.
 • Fodre med fodervogn. Gøre vognen klar til morgen, ved at fylde op med foder.
 • Tjekke at alle boksdøre og foderrummet er lukket ordentligt

 Staldvagtens øvrige opgaver:
 • Tjekke at alle heste har vand og at der ikke er utætte vandkopper
 • Tjekke at ingen heste har lort i krybben
 • Tømme skraldespande hvis de trænger
 • Sætte redskaberne pænt på plads så hestene ikke kommer til skade
 • Sørge for at stalden ser pænt og ordentlig ud. 

Sponsorer